Podpisanie umowy

rpoheader_s

13 września 2017r. w Nidzicy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Brzezin podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”.

Jak podkreślił Pan Marszałek inwestycja odpowiada wprost na potrzeby społeczne i zdrowotne regionu, dlatego projekt uzyskał tak wysoką ocenę. Pan Marszałek także docenił zaangażowanie samorządów w realizację inwestycji – dzięki poręczeniu dla ZOZ-u w Nidzicy kredytu inwestycyjnego przez Powiat Nidzicki, Gminę Nidzica, Gminę Janowo i Gminę Kozłowo jest możliwa jej realizacja.

W tym ważnym dla powiatu nidzickiego wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz załoga ZOZ-u w Nidzicy.

Dla Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy to historyczna chwila dająca szansę na rozwój i możliwość udzielania świadczeń w nowoczesnych standardach.

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+