Spotkanie Wigilijne

foto0

Dzisiaj w Betlejem, Dzisiaj w Betlejem Wesoła Nowina...

Jak co roku w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia odbyło się Spotkanie Wigilijne Pracowników ZOZ w Nidzicy z Księdzem Janem Podwysockim Starostą Nidzickim Grzegorzem Napiwodzkim oraz Przedstawicielami Władz Samorządowych i Instytucji Powiatu Nidzickiego.

Spotkanie było też okazją do posumowania wydarzeń mijającego roku.

Pani Dyrektor Anna Osłowska podziękowała wszystkim pracownikom za trud i zaangażowanie w przygotowania naszego Szpitala do Akredytacji w Ochronie Zdrowia – co zostało uwieńczone sukcesem. Podziękowania otrzymali także Pracownicy, którzy w tym roku przeszli na emeryturę – jednak nie rozstają się z ZOZ-em i nadal będą pracować na rzecz naszych pacjentów. Powiatowi Nidzickiemu, Gminie Nidzica, Gminie Kozłowo i Gminie Janowo podziękowano za udzielenie poręczenia finansowego na realizację inwestycji „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” Na ręce Pana Nadleśniczego Ryszarda Schuetz złożono podziękowania dla Nadleśnictwa Nidzica za corocznie przekazywaną pomoc finansową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy, za którą zakupywany jest sprzęt medyczny, w tym roku jest to aparat usg.

14 grudnia 2017r.

+
Skip to content