Ratowników medycznych do pracy w zespołach wyjazdowych Ratownictwa Medycznego

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica

ZATRUDNI

 

Ratowników medycznych do pracy

w zespołach wyjazdowych

Ratownictwa Medycznego  

Oferujemy 

bardzo dobre warunki zatrudnienia. Więcej informacji można uzyskać

pod nr tel. 89 625 05 14 / 667 99 21 71

lub adresem e:mail: a.malinowska@zoz.nidzica.pl

Anna Osłowska


Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy

Prosimy w CV zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w obecnej i przyszłych rekrutacjach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez ZOZ w Nidzicy(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)

Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych osobowych w CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZOZ w Nidzicy.

Informacja dla kandydata do pracy


+
Skip to content