Informacja

header-1

Nidzica dn. 14 sierpnia 2019

W związku z powiadomieniem przez firmę ILHO PL S.A., ul. Ogrodowa 28/30,  00-896 Warszawa tj.. głównego wykonawcy inwestycji „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy ma potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK’’- RPWM.09.01.01-280040/17-02 o zaplanowanych pracach sieci kanalizacyjnej na dzień  20.08.2019 (wtorek) od ulicy Mickiewicza 25 i w związku z tym możliwych utrudnieniach w ruchu na drodze wjazdowej do szpitala, Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy uprzejmie informuję, że może nastąpić konieczność zamknięcia wjazdu głównego na posesję głównego budynku Szpitala przy ul. Mickiewicza 25.

Jednocześnie informujemy, że na dzień 20.08.2019r. został zaplanowany  i uzgodniony dodatkowy awaryjny dojazd do Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25, z którego będą mogły korzystać karetki ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego lub innych służb, tj. droga wewnętrzna należąca do Wspólnoty Mieszkaniowej od ulicy Mickiewicza 23A.

 

Za utrudnienia przepraszamy

 

Z poważaniem

Agnieszka Malinowska

Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy

Sprządz. Radosław Tkaczyk – Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
Skip to content