Regulamin w sprawie przyznawania dokonywania zwrotu kosztów opieki nad osobą niesamodzielną

REGULAMIN W SPRAWIE PRZYZNAWANIA I DOKONYWANIA

ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ NIESAMODZIELNĄ

w ramach projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Osi 10 Regionalny rynek pracy,

Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Nr projektu RPWM.10.7.00-28-0006/19

+
Skip to content