INFORMACJA

W związku z zagrożeniem COVID-19
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
nie realizuje świadczeń komercyjnie
– na doraźne zlecenie,
poza zawartymi umowami.

Świadczenia zdrowotne pilne
oraz wg wskazań lekarskich
w ramach zawartych umów z NFZ
realizowane są bez zmian.

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<

Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

ZAKAZ ODWIEDZIN! >> kliknij tutaj <<

UWAGA - ODWOŁUJEMY PLANOWE HOSPITALIZACJE I WIZYTY W PORADNIACH >> kliknij tutaj <<

+