INFORMACJA

W związku z zagrożeniem COVID-19
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
nie realizuje świadczeń komercyjnie
– na doraźne zlecenie,
poza zawartymi umowami.

Świadczenia zdrowotne pilne
oraz wg wskazań lekarskich
w ramach zawartych umów z NFZ
realizowane są bez zmian.

Skip to content