Dziękujemy naszym samorządom za pomoc w walce z Koronawirusem

Od pierwszych dni walki z pandemią wspierają 

nas nasze lokalne samorządy

Dziękujemy

Panu Staroście i Powiatowi Nidzickiemu

za zakup przyłbic ochronnych, środków dezynfekcyjnych, instalacje wideodomofonów

Panu Burmistrzowi i Gminie Nidzica

za zakup środków dezynfekcyjnych

Panu Wójtowi i Gminie Janowiec Kościelny

za zakup zestawów indywidualnych środków ochrony

Panu Wójtowi i Gminie Janowo

za zakup zestawów indywidualnych środków ochrony

Szczególne podziękowania

dla Pana Marcina Palińskiego

Starosty Nidzickiego

za nieocenioną pomoc organizacyjną
Anna Osłowska

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Nidzicy
+
Skip to content