Zielony Certyfikat Cyfrowy – 1 czerwca br. Polska dołącza do systemu wydawania Unijnych Certyfikatów COVID.

1 czerwca br. Polska dołącza do systemu wydawania Unijnych Certyfikatów COVID.
Analysis: Digital vaccine certificates – global patchwork, little  transparency - AlgorithmWatch

Unijny Certyfikat Covid ma ułatwić swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii.

System Unijny Certyfikat Covid powstaje m.in. po to, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. 

W ramach systemu będą wydawane 3 rodzaje certyfikatów:

  • dla osób, które przebyły chorobę COVID-19,
  • dla osób posiadających negatywny wynik testu COVID-19,
  • dla osób, które zostały zaszczepione przeciwko COVID-19.

Certyfikat mogą otrzymać:

  • osoby powyżej 16. roku życia, które zaszczepią się (wkrótce pojawi się możliwość szczepienia osób od 12 r.ż),
  • osoby bez ograniczeń wiekowych w zakresie certyfikatu dot. testu,
  • osoby bez ograniczeń wiekowych w zakresie certyfikatu dot. przebytej infekcji (ozdrowieńcy).

Certyfikaty będą wydawane nieodpłatnie polskim obywatelom oraz cudzoziemcom z nadanym nr PESEL od 1 czerwca br. w formie cyfrowej lub papierowej (na życzenie).

Cudzoziemcy bez nr PESEL będą mogli uzyskać certyfikaty wyłącznie w formie papierowej (wydruk). Na życzenie danej osoby punkty szczepień oraz podmioty lecznicze będą zobowiązane wydać taki certyfikat w formie wydruku.

Każdy pacjent z dostępem do Internetowego Konta Pacjenta może pobrać certyfikat ze swojego konta, w tym celu po zalogowaniu się należy przejść do zakładki „Certyfikaty” i następnie wybrać opcję, która nas dotyczy.

Od 25.06.2021 r. certyfikaty będą również dostępne w aplikacji mObywatel oraz mojeIKP.

Unijny Certyfikat Covid z tytułu bycia zaszczepionym obowiązuje 12 miesięcy.

Certyfikat z tytułu bycia ozdrowieńcem będzie wydawany na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR  potwierdzającego bieżące zakażenie, po 11 dniach od otrzymania wyniku i będzie ważny przez 180 dni.

W przypadku certyfikatu z tytułu testu będzie to 48H w przypadku testu PCR  i 48H w przypadku testu antygenowego, zgodnego z listą wzajemnie uznawanych testów antygenowych opracowaną przez Komitet Bezpieczeństwa Zdrowotnego.

Daty graniczne mogą ulec zmianie w zależności od dostępności nowych dowodów naukowych dotyczących COVID-19, przyjętych reguł przez dane państwo członkowskie i ostatecznego kształtu rozporządzenia na poziomie UE.

Celem wprowadzenia Unijnych Certyfikatów Covid jest ułatwienie swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii. Posiadanie certyfikatu nie będzie warunkiem swobodnego przemieszczania się, które jest jednym z praw podstawowych w Unii.

Skip to content