Zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Zakup Ambulansu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego w Nidzicy niezbędnego w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi ze środków finansowych POIiŚ 2014-2020Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz środków do dezynfekcji.

planowane efekty:

  • Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem – 1 szt.

  • Zakup środków ochrony indywidualnej (rękawiczek jednorazowych, masek ochronnych i kombinezonów ochronnych) – 3 350 szt.

  • Zakup środków do dezynfekcji – 150 szt.wartość projektu: 520 000,00 zł

wkład Funduszy Europejskich: 520 000,00 zł

Skip to content