Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nidzicy pilnie poszukuje psychologa

Oferty wraz z dokumentami należy składać

w Sekretariacie ZOZ w Nidzicy ul. Mickiewicza 23, 13-100 Nidzica lub drogą

elektroniczną na adres email: szpital@zoz.nidzica.pl

informacje w sekretariacie pod numerem telefonu 089 6250535

Klauzula informacyjna https://zoz.nidzica.pl/rodo

+
Skip to content