Szczepienia 3 dawką na COVID !

Szczepienia 3 dawką przypominającą !

Od 24 września 2021 można się rejestrować na szczepienie dawka przypominającą dla osób po 50 roku życia, które miały zakończony cykl szczepień ponad 6 miesięcy temu.

Rejestracja w szpitalu osobiście lub pod numerem 089 6250500 lub infolinia 989.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia

pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Dedykowaną szczepionką do

realizacji szczepienia przypominjącego jest szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech,

niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer/AstraZeneca/Moderna/Johnson&Johnson)

zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Osoby z zaburzeniami odporności zaszczepione szczepionką Vaxzevria (AstraZeneca)

albo COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) nie otrzymują dawki dodatkowej

uzupełniającej w podstawowym schemacie szczepienia.

Jednocześnie te osoby spełniające kryterium podania dawki przypominającej,

zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, są uprawnione do otrzymania dawki

przypominjącej (preparatem Comirnaty) z zachowaniem odstępu minimum 6 miesięcy

po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Decyzje o realizacji

szczepienia u takich pacjentów każdorazowo podejmuje lekarz.

Określone w niniejszym komunikacie zalecenia mogą być uaktualnione wraz z decyzją

Europejskiej Agencji Leków dotyczącą schematów dawkowania dla stosowanych

preparatów w realizacji szczepień.

Informacje dodatkowe

 Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi

immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych

w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem dawki przypominającej.

 W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie

szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom

uprawnionym.

 Do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską (na podstawie ustaleń Komisji

Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego) w sprawie przedłużenia ważności

Unijnych Certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki,

ważność wystawionych certyfikatów nie ulega zmianie.

+
Skip to content