110 lat Szpitala w Nidzicy

28 października 2021 r. Szpital w Nidzicy obchodzi 110 lat.

Krótkie przypomnienie:

Pierwszy budynek Szpitala powstał 11 czerwca 1871 roku. Nowy obiekt z czerwonej cegły miał dwie kondygnacje. W siedmiu salach mogło pomieścić się 36 chorych. W roku 1872 obok głównego budynku szpitala wybudowano jednokondygnacyjny budynek dla pielęgniarek, który od roku 1877 służył jako „oddział” zakaźny, co pozwalało na leczenie szpitalne 40-45 chorych. Pacjentami zajmowały się dwie siostry z Domu Diakonis.

Z czasem okazało się, że dotychczasowy szpital jest za mały w stosunku do potrzeb. Dlatego postanowiono wybudować nowy. Teren pod budowę powiat zyskał dokupując wolne grunty graniczące z posesją szpitala. 4 czerwca 1908 roku podpisano protokół, w którym potwierdzono, że z pomocą Zakonu Joannitów w Nidzicy powstanie nowy szpital. Całkowity koszt budowy i wyposażenia szpitala wyniósł 470000 marek.

Rozpoczęta w kwietniu 1910 roku budowa, zakończona została 28 października 1911 roku, kiedy to w obecności księcia Fryderyka von Hochenzollerna, przedstawicieli powiatu i Zakonu Joannitów otwarto nowy gmach.

Szpital obecnie:

28 październik to również rocznica rozpoczęcia funkcjonowania ZOZ w Nidzicy jako Szpitala Tymczasowego dla pacjentów z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2.

W październiku 2020 r. zakończono i oddano do użytkowania inwestycję pn ,, Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”. Na bazie tego obiektu uruchomiono, w ślad za decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2020 r., Szpital Tymczasowy w Nidzicy dla pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Skutkowało to jednocześnie zawieszeniem działalności Oddziałów Szpitalnych.

W związku z powstaniem szpitala tymczasowego ZOZ w Nidzicy został zaopatrzony w materiały i sprzęt z Agencji Rezerw Materiałowych na jego organizację. Środki pozwoliły wyposażać budynek w nowoczesny sprzęt do diagnostyki. Otrzymaliśmy respiratory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, USG, wyposażenie dla personelu. Najważniejsze wyposażenie to zakup tomografu komputerowego.

Informacje zwrotne, które otrzymuje nidzicki szpital, są bardzo pozytywne. Pacjenci są zadowoleni, a szpital przestał być lokalny. Szpital stosuje wszystkie leki dostępne w leczeniu COVID. Zadowoleni pacjenci, którzy wystawiają pozytywną ocenę, sprawili, że zmienia się opinia o nidzickim szpitalu, mieście i powiecie .

Od stycznia b.r. Szpital w Nidzicy prowadzi szczepienia przeciwko COVID-19.

Mimo trwającej pandemii udało się wznowić działalność Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Pacjentom zapewniamy opiekę i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie.

Na chwilę udało nam się wznowić przyjęcia pacjentów do Oddziału Wewnętrznego oraz Oddziału Chirurgicznego. Otworzyliśmy również Oddział Ginekologiczny. Jednak wzrost liczby zakażeń SARS-CoV-2 i konieczność zwiększenia liczby łóżek dla pacjentów w Oddziale Covidowym zmusiła nas do ponownego wstrzymania pozostałych oddziałów.Nidzicki Szpital codziennie dba o najwyższą jakość świadczeń i troskę o dobro i zdrowie pacjentów. Personel wykazał się ogromną determinacją z zaangażowaniem w tym trudnym dla wszystkich czasie. Wielkie poświęcenie personelu medycznego przekłada się ilość podziękowań płynących od pacjentów.

Nasz Szpital jeszcze nigdy nie był tak nowoczesny! Nieustannie i dynamicznie rozwijamy się, tworząc lepsze, nowocześniejsze i bardziej przyjazne warunki hospitalizacji oraz by świadczyć usługi Naszym pacjentom na jak najwyższym poziomie.

Dyrekcja ZOZ w Nidzicy składa wyrazy uznania i wdzięczności za trud i poświęcenie w walce z pandemią. oraz za wielkie serce w niesieniu pomocy chorym, a także za ogromne pokłady cierpliwości, wyrozumiałości i siły.

+
Skip to content