Przekazanie Ambulansu

W dniu 13 kwietnia 2022 r. Pani Anna Osłowska Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przekazała dla CARITAS Eparchii Olsztyńsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego z siedzibą w Olsztynie – ambulans Mercedes Sprinter wraz z wyposażeniem. Pojazd ten, zbędny w działalności ZOZ w Nidzicy, będzie pomocny ofiarom wojny w Ukrainie.

W akcie przekazania udział wzięli Biskup Arkadiusz Trochanowski Ordynariusz Eparchii i ks. Bogdan Sytczyk Dyrektor Caritas, a także Pan Marcin Paliński Starosta Nidzicki, wraz z towarzyszącymi członkami Zarządu Powiatu Nidzickiego Panem Pawłem Przybyłkiem i Zbigniew Wernikiem.

 

Artykuł nasza gazeta nidzicka.pl
Skip to content