Wznowienie procesu rekrutacji do projektu rehabilitacji

ZOZ w Nidzicy informuje, iż z dniem 23.06.2022 r. wznawia proces rekrutacji do projektu z uwagi na zwiększenie limitu uczestników o 10 osób. Wznowiona rekrutacja zostanie zamknięta z chwilą przyjęcia wymaganej liczby formularzy rekrutacyjnych z załącznikami, spełniających kryteria włączenia do programu, o czym poinformujemy na stronie internetowej projektu w zakładce „harmonogram wsparcia”.

Skip to content