OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ODBIORU INDYWIDUALNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRZEWIDZIANEJ DO ZNISZCZENIA, PO UPŁYWIE OKRESU JEJ PRZECHOWYWANIA [2023]

W związku z planowaną utylizacją następującej dokumentacji medycznej po upływie okresu jej przechowywania:

 • Historie Choroby dzieci do drugiego roku życia (O. Pediatryczny, O. Ginekologiczno-Położniczy) 1995 r. – 1999 r.

 • Historie Choroby (O. Wewnętrzny, O. Chirurgiczny, O. Ginekologiczno-Położniczy, O. Pediatryczny) 1999 r., 2001 r.

 • Historie Choroby Poradni Ginekologiczno-Położniczej 1999 r. – 2000 r.

 • Karty Ciąży 1999 r. – 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Chirurgicznej 1985 r. – 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Neurologicznej 1985 r. – 1999 r.

 • Historie Choroby Poradni Pulmonologicznej 2000 r

 • Historie Choroby Poradni Dermatologicznej 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Lekarza POZ (lek. Adam Grochowski) 1992 r. – 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Lekarza POZ (lek. Urszula Domagała) 1999 r.

 • Historie Choroby Poradni Ogólnej 1980 r. – 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Stomatologicznej Janowo 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Ogólnej Janowo 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Lekarza POZ (lek. Gałązka, lek. Owłasiuk) 1996 r. – 2000 r.

 • Historie Choroby Poradni Dziecięcej 1975 r. – 2000 r.

 • Zabiegi Fizjoterapeutyczne 2000 r.

 • Karty Zlecenia Wyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego 1999 r. – 2001 r.

 • Karty Przyjęć – Izba Przyjęć (Ambulatorium Ogólne) 1998 r. – 2001 r.

 • Karty Przyjęć – Izba Przyjęć (Odmowy) 2001 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy informuje, że osoby zainteresowane mogą wystąpić o jej odbiór do dnia 31.03.2023 r.

Skip to content