Profilaktyka 40 PLUS

8701bf195ddb715dd85e9e621b316dc7553fff65

Szanowni Pacjenci zapraszamy do udziału w programie PROFILAKTYKA 40 PLUS.

W celu skorzystania z programu Pacjent musi wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Wypełnienie ankiety spowoduje wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla zainteresowanej osoby.

Można również skorzystać z Infolinii prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia dzwoniąc na numer:+48 800 696 064 w godzinach 8.00-18.00.

Jakie badania dla kobiet są dostępne w ramach pakietu?

 • w skład pakietu badań diagnostycznych dla kobiet wejdą:
 • morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie poziomu glukozy,
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
 • kreatynina,
 • badanie ogólne moczu,
 • kwas moczowy,
 • krew utajona w kale.

Jakie badania dla mężczyzn są dostępne w ramach pakietu?

 • morfologię krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy,
 • stężenie poziomu glukozy,
 • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c,
 • kreatyninę,
 • badanie ogólne moczu,
 • kwas moczowy,
 • krew utajoną w kale,
 • PSA (badanie w kierunku raka prostaty).

Jakie badania obejmie pakiet wspólny?

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn będzie zawierał:

 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI),
 • ocenę miarowości rytmu serca.

Kto może skorzystać z programu pilotażowego?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które:

 • w roku przeprowadzenia programu pilotażowego ukończyły 40. rok życia (uwzględniany jest rok urodzenia),
 • nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu pilotażowego,
 • odpowiedziały na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem infolinii,
 • posiadają czynniki ryzyka choroby układu krążenia – warunek wykonania badania kontrolnego profilu lipidowego,
 • posiadają czynniki ryzyka cukrzycy – warunek wykonania badania kontrolnego poziomu glukozy na czczo lub hemoglobiny glikowanej HbA1c (z krwi),
 • posiadają czynniki ryzyka raka jelita grubego – warunek wykonania badania w kierunku obecności krwi utajonej w kale.
Skip to content