Poradnie specjalistyczne

Poradnie specjalistyczne

Zachęcamy Państwa do korzystania z usług naszych poradni, jesteśmy w stanie zapewnić
pełną opiekę specjalistyczną w zakresie oferowanym przez niżej wymienione poradnie.
Specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowana kadra ma istotny wpływ na jakość świadczonych
przez nas usług.

→ Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – zmiany po 1.01.2015 r.

Rejestracja internetowa do poradni

Poradnia alergologiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, I piętro

Poradnia chirurgiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, I piętro

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Godziny rejestracji: codziennie: 800-1800

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, I piętro

Poradnia kardiologiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, I piętro

Poradnia neonatologiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, I piętro

Poradnia preluksacyjna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, parter

Poradnia urazowo-ortopedyczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, parter

Poradnia urologiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 05 00

Lokalizacja poradni: Budynek Szpitala, I piętro

Poradnia neurologiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 84 91

Lokalizacja poradni: Przychodnia (ul. Traugutta 13), I piętro

Poradnia dermatologiczna

Godziny rejestracji: codziennie: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 84 90

Lokalizacja poradni: Przychodnia (ul. Traugutta 13), I piętro

Poradnia rehabilitacyjna

Godziny rejestracji: codziennie: 900-1500

Numer telefonu: 89 625 61 34

Lokalizacja poradni: Przychodnia (ul. Traugutta 13), parter

Poradnia zdrowia psychicznegoGodziny rejestracji:
wtorek, środa: 1000-1800
piątek: 730-1500
sobota: 730-1400

Numer telefonu: 89 625 84 90

Lokalizacja poradni: Przychodnia (ul. Traugutta 13), I piętroŚwiadczenia w poradniach specjalistycznych, obejmują następujące czynności świadczeniodawcy:

1) badanie lekarskie: podmiotowe i przedmiotowe, przeprowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, zakończone postawieniem diagnozy wstępnej lub ostatecznego rozpoznania;

2) udzielanie albo zlecanie niezbędnych świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wykazem zawartym w rozporządzeniu MZ AOS, ordynowanie koniecznych leków i zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;

3) zlecanie zaopatrzenia w świadczenia gwarantowane wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 138, poz. 1141) z przepisami tego rozporządzenia oraz dokumentowanie w historii choroby świadczeniobiorcy stanu klinicznego świadczeniobiorcy uprawniającego do uzyskania świadczenia; zlecenie na realizację tego świadczenia gwarantowanego musi być w zgodnie odpowiednio z załącznikami nr 1, 4, i 5 do aktualnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi;

4) kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;

5) orzekanie o stanie zdrowia w zakresie określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;

7) wykonywanie badań profilaktycznych.

+
Skip to content