Rozbudowa i doposażenie budynku ZOZ

Rozbudowa i doposażenie budynku ZOZ

Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK

13 września 2017r. w Nidzicy Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Brzezin podpisał z nami umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, Konkurs nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 (Schemat B)

Wartość projektu wynosi: 12.373.160,22 zł,

kwota dofinansowania: 4.049.500,00 zł,

wkład własny: 8.323.660,22 zł.

podpisanie

https://www.telewizjamazury.pl/wiadomosci/6509,szpital-w-nidzicy-inwestuje

http://nidzica.wm.pl/600615,Nowa-czesc-szpitala-rosnie-w-oczach.html?fbclid=IwAR1Q4QxCH5WBLCK7Q6BtGW4cUOoaoZkC9J1KqJ6t8vBObl14loUilchW1n8

Wizualizacje rozbudowy:

Niech się mury pną do góry …! – TRWA ROZBUDOWA NASZEGO SZPITALA

Sierpień 2019 na Budowie – mamy już mury parteru i strop

 

12 września 2019 – Rozbudowę Szpitala wizytowała Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

3 października 2019 – Uroczyste otwarcie rozbudowy szpitala w Nidzicy

Murujemy, Murujemy – wrzesień ’19 na budowie 

Październik ’19 na budowie – Mamy już Pierwsze Piętro – Teraz czas na dach …

Pracowity Listopad ‘19 na budowie –instalacje elektryczne, tynkowanie, ocieplanie, parking, okna, dach …

 

Grudzień ’19 na budowie – tynki, posadzki, budowa konstrukcji na centrale wentylacyjne, parkingi, drogi dojazdowe

Styczeń 2020 na budowie
– instalacje wodno-kanalizacyjne
– instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
– instalacje gazów medycznych
– instalacje elektryczne
– pomieszczenie wentylatorni
oraz inne prace wykończeniowe

Luty 2020 na budowie – … c.d. prace instalacyjne i wykończeniowe 

Marzec 2020 na budowie

Kwiecień 2020 na budowie …c.d. prac wykończeniowych oraz dostawy urządzeń

Maj 2020 na budowie – cd. prac wykończeniowych oraz dostaw

Czerwiec 2020 na budowie c.d. prace wykończeniowe i dostawy

Sierpień na budowie

Grudzień 2021 – Ukończony budynek

Skip to content