Cele statutowe

I. Pomoc w podniesieniu poziomu świadczeń medycznych poprzez doposażenie poszczególnych oddziałów w aparaturę i sprzęt medyczny oraz finansowanie remontów i modernizacji pomieszczeń, niezbędnych do realizacji zadań statutowych Szpitala ZOZ w Nidzicy, a w szczególnie w zakresie procedur ratujących życie ludzkie w przypadku wypadków przy pracy, w ruchu drogowym i nagłych zachorowań.

II. Wspieranie rzeczowe i finansowe działalności szpitala poprzez:

1. finansowanie szkoleń białego personelu,

2. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, festynów w celu zdobycia,

3. środków finansowych na zakup aparatury medycznej,

4. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych na rzecz szpitala,

5. prowadzenie reklamy i szerzenie wiedzy w zakresie swej działalności poprzez własne publikacje, organizowanie odczytów oraz stosując inne środki propagandowe.

III. Promocja i ochrona zdrowia realizowana poprzez organizowanie spotkań lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałego personelu medycznego z mieszkańcami oraz prowadzenie działań profilaktycznych, mających na celu podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców.

IV. Współpraca z jednostkami samorządowymi i firmami prywatnymi, organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych.

NUMER KONTA: 80 8834 0009 2001 0002 8307 0001
BANK SPÓŁDZIELCZY W NIDZICY

Zapraszamy chętnych do współpracy, składanie deklaracji członkowskich w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23 tel. 89 625 05 14

Bardzo prosimy osoby odwiedzające naszą stronę
o wspieranie naszego Stowarzyszenia

Skip to content