Wydatki stowarzyszenia

WSZYSTKIE zgromadzone środki przeznaczamy tylko na cele związane z działalnością Stowarzyszenia. 
Zarówno cały Zarząd jak i pozostali członkowie Stowarzyszenia swoją działalność wykonują nieodpłatnie. 
Stowarzyszenie nikogo nie zatrudnia i nie ponosi praktycznie żadnych nakładów na swoją działalność. 
Ale sami też nie wiele byśmy zdziałali, to dzięki naszym PRZYJACIOŁOM co roku gromadzimy środki finansowe z tyt.: darowizn, 1% podatków oraz nawiązek sądowych – które przeznaczamy na zakup sprzętu medycznego. Dla nich dedykujemy ten fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego p.t. „Prośba” 
Sam nic nie czyniłem dobrego 
ani mniej ani więcej 
to tylko anioł rozdawał 
czasami przez moje ręce (…)

Do tej pory udało nam się zrealizować zakupy na kwotę prawie 500 tys. zł

 

» 2011

ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH Z BIEŻNIĄ O WARTOŚCI 54.990,00 zł.

POMPY INFUZYJNE (3 dwustrzykawowe, 7 jednostrzykawkowych + 5 statywów) o wartości 28.296,00 zł.

» 2010

ZESTAW DO KOLONOSKOPII o wartości 97.655,74 zł.

» 2009

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY wraz z głowicami C5-2, C9-4ec oraz Videoprinterem, oraz stacją roboczą do opisu badań o wartości 80.015,00 zł(Oddział i Poradni Ginekologiczno-Położnicza ZOZ w Nidzicy)

KOLONOSKOP na podstawie jezdnej o wartości 18.330,00 zł (Oddział i Poradni Ginekologiczno-Położnicza ZOZ w Nidzicy)

» 2008

SSAK ELEKTRYCZNY o wartości 9.799,85 zł (Oddział Ginekologiczno-Położniczy ZOZ w Nidzicy)

HOLTER RR – system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi wraz z programem i rejestratorem o wartości 6.799,85 zł (Oddział Wewnętrzny ZOZ w Nidzicy)

4 POMPY INFUZYJNE o wartości 12.840,00 zł (3 - Oddział Wewnętrzny, 1 - Oddział Ginekologiczno-Położniczy ZOZ w Nidzicy)

WAGA LEKARSKA wraz ze wzrostomierzem o wartości 2.118,00 zł (Izba Przyjęć Szpitala ZOZ w Nidzicy)

DOTACJA dla ZOZ w Nidzicy w wysokości: 66.864,74 zł jako wkład własny projektu pod nazwą „Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego dla powiatu nidzickiego” w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO - INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, PRIORYTET: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”.

» 2007

2 GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE KARDIOLOGICZNA I BRZUSZNA o wartości 69.550,00 zł (Gabinet USG ZOZ w Nidzicy) 

» 2006

PULSOKSYMETR o wartości 4.815,00 zł (Blok Operacyjny ZOZ w Nidzicy),

GASTROFIBEROSKOP o wartości 24.000,00 zł (Pracownia Endoskopii ZOZ w Nidzicy)

» 2005

DEFIBRYLATOR LP12 wraz z zestawem akcesoriów – o wartości 42.693,00 zł(Zespół Wyjazdowy Ratownictwa Medycznego ZOZ w Nidzicy)

Skip to content