Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

 

Skład Rady Społecznej ZOZ:Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Przewodniczący – Ludwik Ekiert

Członkowie:

 • Lech Brzozowski
 • Elżbieta Królewska-Siwy
 • Czesława Niska
 • Jadwiga Romanowska
 • Waldemar Słupski
 • Jan Śmietanko
 • Zofia Wielgus

   

Rada Społeczna Zespołu Opieki Zdrowotnej w NidzicyDnia 31 maja 2011r. odbyło się pierwsze posiedzenie obecnej kadencji Rady Społecznej ZOZ.

Na spotkaniu omawiano bieżącą sytuację ZOZ oraz podjęto uchwały w sprawie m.in.:

 • sprawozdania finansowego za 2010 rok,
 • planu finansowego na 2011 rok,
 • planu inwestycyjnego na lata 2011-2015,
 • zakupu sprzętu medycznego,
 • przyjęcia dotacji przez ZOZ w Nidzicy od Powiatu Nidzickiego i Gminy Nidzica
 • przyjęcia od Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy sprzętu medycznego (zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią, pompy infuzyjne).

Omawiano także propozycje obchodów 100-lecia Szpitala.

Dyrekcja ZOZ-u zaprasza wszystkich chętnych do przedstawiania i przesyłania propozycji uczczenia tego święta, jak również do współuczestniczenia w jego organizacji.

Skip to content