POMOŻEMY CI ZERWAĆ Z NAŁOGIEM

POMOŻEMY CI ZERWAĆ Z NAŁOGIEMZ okazji „Światowego Dnia Bez Tytoniu” Zespół Opieki Zdrowotnej zaprasza na bezpłatne badania ciśnienia krwi, poziomu glukozy, porady na temat rzucania palenia w dniu 31.05.2011r. w godz 9-14 w budynku Szpitala (parter)

Tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu 2011 jest „Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu”.

Ramowa Konwencja (FCTC) jest na świecie czołowym instrumentem kontroli używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Traktat uprawomocniony dopiero od 2005 roku, jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie i szeroko rozpowszechnionych traktatów w historii Narodów Zjednoczonych, z ponad 170 Stronami.

Traktat potwierdza prawo wszystkich ludzi do najwyższego poziomu zdrowia i dostarcza nowe ramy prawne dla współpracy w zakresie kontroli używania tytoniu. Światowy Dzień Bez Tytoniu 2011 ma na celu uwypuklenie znaczenia Traktatu, podkreślenie zobowiązań Stron wynikających z Traktatu i promowanie istotnej roli współpracy między Stronami i WHO we wspieraniu wysiłków krajów do wypełnienia tych zobowiązań.

Przesłanie Światowego Dnia Bez Tytoniu 2011 skupia się na informacji, że aby chronić obecne i przyszłe pokolenia przed zgubnymi następstwami używania wyrobów tytoniowych oraz ekspozycją na dym tytoniowy w aspekcie zdrowotnym, społecznym, środowiskowym i ekonomicznym- Państwa muszą w pełni wdrożyć traktat.

Inne przesłania to:

  • Traktat wyraża chęć i zaangażowanie wszelkich władz rządowych oraz milionów ludzi, aby osiągnąć świat wolny od dymu tytoniowego
  • Strony Traktatu powinny wypełniać swoje zobowiązania do osiągnięcia pełnej realizacji jego zapisów
  • Jednostki powinny zachęcać i pomagać swoim władzom w wypełnianiu tych zobowiązań
  • Traktat powinien być należycie doceniony przez instytucje i osoby prywatne zarówno jako kamień milowy w historii zdrowia publicznego, jak i główny światowy instrument do kontroli używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
  • WHO oraz Strony Traktatu są gotowe pomóc krajom w spełnieniu ich zobowiązań wynikających z traktatu.

Podczas Światowego Dnia Bez Tytoniu 2011 oraz w ciągu całego roku, WHO będzie wzywało kraje do umieszczenia traktatu jako priorytetowego działania w zakresie kontroli globalnej epidemii palenia tytoniu.

Materiały:

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
Skip to content