Szpital Przyjazny Kombatantom

Szpital Przyjazny Kombatantom16 listopada 2011 roku Zespól Opieki Zdrowotnej w Nidzicy został odznaczony certyfikatem
Szpital Przyjazny Kombatantom.

Program ma na celu prawidłową realizację prawa do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością dla kombatantów i osób represjonowanych.

W województwie warmińsko-mazurskim program ma charakter nowatorski. Adresowany jest do populacji około pięciu tysięcy Kombatantów i Osób Represjonowanych, którzy nie korzystają w pełni z uprawnień ustawowych.

Patronat honorowy nad akcją objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szpital Przyjazny Kombatantom

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<

Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

ZAKAZ ODWIEDZIN! >> kliknij tutaj <<

UWAGA - ODWOŁUJEMY PLANOWE HOSPITALIZACJE I WIZYTY W PORADNIACH >> kliknij tutaj <<

+