PSSE: Miasta wolne od dymu

„Miasta wolne od dymu”

 

PSSE: Miasta wolne od dymu15 listopada 2011 r. mija rok od wejścia w życie znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, wprowadzającej zakaz palenia w miejscach publicznych.

Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie aktywnie włącza się w działania na rzecz ograniczania palenia tytoniu w Polsce, a po wejściu w życie nowelizacji ustawy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów również poprzez eliminację dymu z miejsc publicznych.

W związku z powyższym 15 listopada 2011 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania medialna, która potrwa do 14 grudnia 2011 Pt. „Miasta wolne od dymu”

Kampania ma na celu przypomnieć o obowiązującym prawie oraz wzmocnić jego przestrzeganie. W ramach kampanii zaplanowano emisję spotu telewizyjnego oraz radiowego w mediach regionalnych i lokalnych oraz spotu edukacyjnego na monitorach LCD umieszczonych w autobusach miejskich w 15 miastach w Polsce, między innymi w Olsztynie.

Skip to content