Powiatowe ćwiczenia obronne w dniach 9 -10 maja 2013 r.

Powiatowe ćwiczenia obronne

Ćwiczenia rozpoczęły się od posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Nidzickim, a następnie uruchomiona została służba stałego dyżuru na terenie całego powiatu. Od godziny 10-tej w ramach akcji kurierskiej dostarczano żołnierzom rezerwy, ćwiczebne karty mobilizacyjne. W godzinach popołudniowych prowadzono szkolenia formacji obrony cywilnej. Ćwiczenia tego dnia trwały do godziny 19:00.

 

Drugi dzień ćwiczeń rozpoczęto posiedzeniami zespołów zarządzania kryzysowego w starostwie, urzędach miasta i gmin naszego powiatu. Tematyką posiedzeń była dystrybucja tabletek jodowych i ochrona zabytków w powiecie nidzickim. Następnie odbyły się praktyczne ćwiczenia prowadzenia akcji ratowniczej. Ćwiczyły wszystkie urzędy i jednostki organizacyjne, siły i służby samorządowe całego powiatu nidzickiego. Między innymi odbyły się ćwiczenia na obiekcie Starostwa Nidzickiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na moście rzeki Orzyc w miejscowości Janowo.

 

Podsumowania ćwiczeń dokonał Starosta Nidzicki na Posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w obecności Burmistrza Nidzicy i Wójtów Gmin: Janowca Kościelnego, Janowa i Kozłowa. Powiatowe ćwiczenia ocenili rozjemcy z powiatów: Działdowa, Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy i Szczytna. Obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Pana Wojewody Warmińsko – Mazurskiego – pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień w Olsztynie.

→ Powiatowe ćwiczenia obronne w dniach 9 -10 maja 2013 r.

Skip to content