15 maja zakończono I etap zadania „Dostawa sprzętu informatycznego i Budowa sieci” w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

 I etap zadania

15 maja zakończono I etap zadania „Dostawa sprzętu informatycznego i Budowa sieci” w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Przypomnijmy – usługi szpitale w ZOZ w Nidzicy zostały zinformatyzowane już w 2010 roku. Realizacja obecnego projektu związana jest z pełną informatyzacją pozostałych świadczeń realizowanych w ZOZ Nidzica.

+
Skip to content