14 czerwca zakończono zadanie nr 2 „DOSTAWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI” w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

DOSTAWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI

14 czerwca zakończon zadanie nr 2 „DOSTAWA SYSTEMU ARCHIWIZACJI” w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

Skip to content