Wakacyjny poradnik pacjenta

Wakacyjny poradnik pacjenta

W związku z okresem wakacyjnym Biuro Rzecznika Praw Pacjenta opracowało „Wakacyjny poradnik pacjenta„. Jest to zwięzła kilkustronicowa ulotka, która w formie przystępnych informacji oraz porad, wyjaśnia najważniejsze kwestie związane z prawami pacjenta, profilaktyką oraz pożądanymi zachowaniami w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu lub zdrowiu.

→ Wakacyjny poradnik pacjenta.pdf

Skip to content