Z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego wyróżniono także naszych lekarzy

 

          lek. med. Wiktor DrozdObchody dnia ratownictwa             Złoty Medal Prezydenta RP za Długoletnią Służbę

 

Pan lek. med. Wiktor Drozd jest doświadczonym chirurgiem z długoletnim stażem.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy pracuje od 14.10.1982 roku. Cechuje go sumienność i odpowiedzialność. Konsekwentny w działaniu. Umiejętnie
i ze spokojem podejmuje decyzje w sytuacjach stresowych.

Stara się być perfekcyjny w tym co robi. Zawsze służący pomocą. Koleżeński, z wysoką kulturą osobistą.

W czasie swojej długoletniej pracy w ZOZ Nidzica wykazał się dużym zaangażowaniem i kreatywnością na polach działalności związanej z ochroną zdrowia w służbie pacjentowi.

Podejmował wiele wyzwań m.in. organizacja i funkcjonowanie Punktu Krwiodawstwa, gdzie od 1987 do 1999 roku pełnił funkcję Kierownika, w latach 2002 – 2003 pełnił funkcję z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa w ZOZ Nidzica.

Oprócz codziennej pracy lekarza w oddziale i poradni chirurgicznej, pełni w ZOZ także funkcje Lekarza Transfuzjologa oraz Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Wewnątrzszpitalnych.

Dr Wiktor Drozd od początku swojego zatrudnienia jest związany także z medycyną ratunkową, gdzie pełni dyżury w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego.

Pan Wiktor Drozd jest lekarzem niezwykle lubianym przez pacjentów – zawsze otwartym na ich cierpienie, pełen zrozumienia i empatii – łatwo zdobywa ich sympatię i zaufanie.

 

    lek. med. Aleksander Aleksiejew
Odznaka Honorowa za Zasługi
                          dla Ochrony Zdrowiaobchody dnia ratownika

Pan lek. med. Aleksander Aleksiejew – specjalista chirurgii ogólnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy jest zatrudniony od 01.02.1981r.

 

Od momentu podjęcia pracy do roku 2007 pełnił funkcję Ordynatora Oddziału Chirurgicznego. W trakcie swojej długoletniej pracy wykazał się profesjonalizmem w organizacji i rozwoju pionu chirurgicznego w Szpitalu ZOZ w Nidzicy.

Od 2007 r. po przejściu na emeryturę do chwili obecnej nadal jest zaangażowany w działalność medyczną poprzez zabezpieczanie dyżurów lekarskich w poradni i na oddziale chirurgicznym oraz pełniąc dyżury w Zespole Ratownictwa Medycznego.

Doświadczenie dr Aleksiejewa oraz szeroka wiedza medyczna od wielu lat służą pacjentom naszego regionu. Na wyróżnienie zasługuje także nieodzowny fakt, iż uczestniczył i nadal wspiera młodszych kolegów w szkoleniu i zdobywaniu przez nich specjalistycznych umiejętności, co stanowi owoc jego pracy dla przyszłych pokoleń, jeśli chodzi o opiekę medyczną w powiecie nidzickim.

 

+
Skip to content