31 lipca zakończono zadanie nr 3 „Dostawa systemu diagnostycznego” w ramach projektu pn. „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

Dostawa systemu diagnostycznego

31 lipca zakończono zadanie nr 3 „Dostawa systemu diagnostycznego” w ramach projektu pn. ”Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

+
Skip to content