Światowy Dzień Walki z AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS, agenda Ministra Zdrowia, realizując Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania HIV na przełomie 2013i 2014 roku organizuje społeczną kampanię informacyjną skierowaną do środowisk medycznych, w szczególności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz pielęgniarek i położnych a poprzez te grupy zawodowe do ogółu społeczeństwa. Hasło kampanii to:

„ZNAM REKOMENDACJE PTN AIDS. ZALECAM TEST NA HIV”

 

Od początku epidemii do czerwca 2013 r. rozpoznano 16 916 zakażeń HIV w Polsce., 2937 osoby zachorowały na AIDS, 1 217 chorych zmarło. Na dzień 25 września 2013r. leczeniem ARV objętych było około 6995 pacjentów, w tym 119 dzieci. szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. Osób, więc co druga osoba żyjąca z HIV nie wie, że jest zakażona i może nieświadomie zakażać innych. Jak czytamy w rekomendacjach PTN AIDS osoby nieświadome swego zakażenia stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

 

TNS OBOP w imieniu Krajowego Centrum ds. AIDS w kwietniu 2012 r. zapytała reprezentatywną grupę respondentów, do kogo zwróciłby się szukając informacji dotyczących zakażenia i możliwości wykonania testu w kierunku HIV. Badanie wykazało, że dla większości pacjentów( największa liczba wskazań- 38%) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest najbardziej zaufanym źródłem informacji. Co czwarta osoba zwróciłby się do lekarza zakaźnika lub prywatnego laboratorium.

 

Lekarz powinien być dla pacjenta najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV i AIDS oraz wskazaniach do wykonywania testu diagnostycznego w kierunku HIV. Stosowana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza, to podstawa w walce z chorobami zakaźnymi, w tym szczególnie z HIV i AIDS, jednak wraz z postępem nauk medycznych, zmienia się ona i rozszerza bardzo szybko.

 

Kampania organizowana prze Krajowe Centrum ds. AIDS ma na celu zwrócenie uwagi pracowników ochrony zdrowia na problem HIV/AIDS oraz uaktualnienie posiadanej przez nich wiedzy, poprzez m.in. popularyzację aktualnych standardów PTN AIDS, aktualnych rekomendacji w zakresie testowania w kierunku HIV, a w szczególności wskazań klinicznych do zlecania pacjentowi badania na obecność wirusa.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest również przekazanie aktualnych danych epidemiologicznych, które świadczą o zmieniającym się obrazie epidemii, a także przedstawienie skutecznych sposobów komunikacji z pacjentem na temat ryzyka zakażenia i testu diagnostycznego w kierunku HIV.

 

Wsparcie odbiorcy kampanii w uzyskaniu powyższych korzyści wraz z wezwaniem do działania ma na celu poprawę wczesnego rozpoznawania wskazań do zlecenia testu na HIV, a w konsekwencji wczesnego rozpoznawania zakażenia, co pozwoli w odpowiednim momencie rozpocząć terapię antyretrowirusową (ARV), która ratuje życie oraz ogranicza liczbę nowych zakażeń.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami PTN AIDS i stosowanie ich w swojej pracy. Z pewnością wspólne działania zaowocują w przyszłości.

lek. med. Beata Wróblewska-Więcek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy

załączniki.zip

+
Skip to content