31 października 2013r. zakończono kolejny etap projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej

31 października 2013r. zakończono kolejny etap projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013. Budowa i wdrożenie systemu „Administracja”

W skład systemu „Administracja” wchodzą następujące elementy:

  • System wspomagający zarządzenie zapasami magazynowymi

  • System kadrowo-płacowy

  • Moduł obsługi kas zapomogowo-pożyczkowych oraz pozostałych pożyczek

  • System finansowo-księgowy

  • Moduł umożliwiający przeprowadzanie kalkulacji kosztowej

  • System ewidencji środków majątkowych

  • Moduł administracyjny – wdrożenie

 

Skip to content