31 grudnia 2013r. zakończono kolejny etap projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy”

31 grudnia 2013r. zakończono kolejny etap projektu pn. “Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działania 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”, Poddziałania 7.2.1 – „Usługi i aplikacje dla obywateli” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2007 – 2013.

 

Dostawa systemu ambulatoryjnego, którym objęto:

  • Ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (poradnie specjalistyczne),
  • Rehabilitację leczniczą (rehabilitacja ambulatoryjna oraz ośrodek rehabilitacji dziennej),
  • Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną,
  • Opiekę psychiatryczną,
  • Ratownictwo medyczne.
+
Skip to content