Poradnia Neurologiczna

Poradnia Neurologiczna

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że od sierpnia 2014r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje nowy kontrakt w zakresie PORADNI NEUROLOGICZNEJ w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Pacjenci ze skierowaniem od lekarza rodzinnego mogą zgłaszać się do rejestracji ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25, tel. 89 625 05 00 lub skorzystać z rejestracji internetowej – aplikacja dostępna na stronie internetowej zoz.nidzica.pl/rejestracja

PORADNIA NEUROLOGICZNA MIEŚCI SIĘ
W PRZYCHODNI OBWODOWEJ W NIDZICY
UL. TRAUGUTTA 13 – I PIĘTRO
ŚWIADCZEŃ UDZIELA
LEK. MED. EWA WAWER-MAKSIMIUK
SPECJALISTA NEUROLOG

 

Anna Osłowska Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Nidzicy

Sporządz: Agnieszka Malinowska – Kierownik Działu Kadr, Koordynator ds. Administracji

+
Skip to content