Poradnia Ginekologiczno-Położnicza ZOZ w Nidzicy dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych

31 lipca 2014r. zakończyliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Likwidacja barier architektonicznych na terenie ZOZ w Nidzicy” w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami – obszar B.

Wartość projektu wyniosła 115.636,15zł, z czego 59.392,20 zł dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Olsztynie, pozostałą kwotę ZOZ pokrył ze środków własnych.

Projektem zostały objęte pomieszczenia I piętra budynku Szpitala ZOZ w Nidzicy w zakresie:

  • remontu poradni ginekologiczno-położniczej wraz z sanitariatem,
  • przystosowanie dodatkowego sanitariatu dla pacjentów korzystających z pozostałych poradni specjalistycznych umiejscowionych na I piętrze tj. poradnia kardiologiczna, poradnia urologiczna, poradnia alergologicznej, poradnia wad postawy, poradnia leczenia bólu, diagnostyka radiologiczna, diagnostyka ultrasonograficzna,
  • zakup platformy schodowej – dostęp dla pacjentów oddziału pediatrycznego.

Niewątpliwie najważniejszym elementem projektu jest przystosowanie PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PONIEWAŻ JEST TO JEDYNA TAKA PORADNIA DLA KOBIET W REGIONIE.

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 173
+
Skip to content