Apel Starosty Nidzickiego

Zbliża się okres zimowy, trudny szczególnie dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, osób niepełnosprawnych, osób bezdomnych,
w tym również niepełnosprawnych.

 

Okres ten niezwykle trudny ze względu na wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe a wielu osobom często trudno jest przełamać barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać w zimowych okresie z rozwiązań systemu pomocy społecznej.
Wsparcie udzielane osobom, powinno dotyczyć nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również pomocy w dotarciu do odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych
i placówek świadczących usługi opiekuńcze

 

Aby móc zapewnić wszystkim potrzebującym pomocy możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat: miejsc noclegowych, jadłodajni, punktu udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego od dnia 01 listopada 2014 r., do dnia 31 marca 2015 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320

 

Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępny jest aktualny rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa.

 

Starosta Grzegorz Napiwodzki

+
Skip to content