Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

wyrównanie

Oddział Wewnętrzny Szpitala ZOZ w Nidzicy przystąpił programu zdrowotnego „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”

W ramach realizacji ww. programu dokonano ZAKUPU ZESTAWU SPRZĘTU DO DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ PRZEZNACZONEGO DLA ODDZIAŁÓW WEWNĘTRZNYCH obejmującego elektrokardiograf, pulsoksymetr oraz zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego dofinansowanego ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Wartość zakupu: 15.200,00 zł

Wartość dofinansowania ze środków Ministra Zdrowia: 13.030,85 zł

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

 

Skip to content