Stowarzyszenie dofinansuje zakup STOŁU OPERACYJNEGO

zakup STOŁU OPERACYJNEGO

W dniu 28 stycznia 2015r. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy.

Na spotkaniu przedstawiono wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. A. Mickiewicza 23 o pomoc w zakupie sprzętu medycznego: STÓŁ OPERACYJNY, jako wyposażenie Bloku Operacyjnego Szpitala ZOZ w Nidzicy, w celu wykonywania zabiegów operacyjnych, w tym nowoczesnych zabiegów ortopedycznych z zakresu artroskopii.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala w Nidzicy podjęło uchwałę o udzieleniu dotacji dla Szpitala z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. sprzętu w wysokości: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Dofinansowania udzielono ze środków zgromadzonych przez Stowarzyszenie na cel „Modernizacja Bloku Operacyjnego”, w ramach dotacji otrzymanych od: Nadleśnictwa Nidzica oraz Banku Spółdzielczego w Nidzicy, oraz środków otrzymanych z wpłaty rozliczeń 1% podatku w latach poprzednich.

Pozostałą kwotę potrzebną na zakup sprzętu ZOZ w Nidzicy pokryje ze środków własnych

Na spotkaniu zatwierdzono także Sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Agnieszka Malinowska, Sekretarz Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Nidzicy

 

+
Skip to content