Realizacja projektu badawczego UJ w ZOL

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym rozpoczęto realizację projektu badawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – „Determinanty jakości opieki nad osobami chorymi na demencję w placówkach opieki długoterminowej w Polsce”.

Projekt dotyka nowatorskiego tematu – zagadnień opieki nad pacjentami chorymi na otępienie przebywającymi w placówkach opieki długoterminowej w Polsce, który jak dotąd nie został dobrze zbadany.

Głównym celem badania jest analiza i porównanie jakości opieki nad pacjentami chorymi na otępienie przebywającymi w reprezentatywnej próbie placówek opieki długoterminowej (OD) w Polsce: w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL); w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO) oraz w domach pomocy społecznej (DPS).

+
Skip to content