Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

Audit1 marca 2016r. odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2009, który przeprowadziła zewnętrzna jednostka certyfikująca.

Osiągnęliśmy bardzo dobrą ocenę i utrzymaliśmy Certyfikat SZJ na kolejny rok. Audytorzy podkreślili, że ZOZ Nidzica wyróżnia się bardzo dobrym system organizacyjno-zarządczym.

Podczas auditu zwrócono też uwagę na bardzo dużo pozytywnych zmian i rozwój jednostki, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat.

Stwierdzono, że mamy solidne postawy w podjęciu wyzwania i przejścia w kolejnym roku na nową normę PN-EN ISO 9001:2015, w ramach której postępowanie skupia się bardziej na identyfikacji ryzyk.

Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
Skip to content