Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

Audit1 marca 2016r. odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością wg Normy PN-EN ISO 9001:2009, który przeprowadziła zewnętrzna jednostka certyfikująca.

Osiągnęliśmy bardzo dobrą ocenę i utrzymaliśmy Certyfikat SZJ na kolejny rok. Audytorzy podkreślili, że ZOZ Nidzica wyróżnia się bardzo dobrym system organizacyjno-zarządczym.

Podczas auditu zwrócono też uwagę na bardzo dużo pozytywnych zmian i rozwój jednostki, jaki nastąpił w ciągu ostatnich lat.

Stwierdzono, że mamy solidne postawy w podjęciu wyzwania i przejścia w kolejnym roku na nową normę PN-EN ISO 9001:2015, w ramach której postępowanie skupia się bardziej na identyfikacji ryzyk.

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+