OSOZ

OSOZ

REJESTRACJA W OSOZ

(Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia)

www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms

 

    1. W związku z procesem informatyzacji, informujemy o możliwości założenia przez pacjenta indywidualnego konta w serwisie OSOZ przy wykorzystywaniu Kart Zdrowia Pacjenta.
    2. Karty można odbierać w Punkcie Informacyjnym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy.
    3. Wszelkie potrzebne informacje znajdują się w załączonej broszurze do Karty lub na stronie internetowej www.osoz.pl/osoz/web/osoz-cms
    4. Po aktywacji konta na stronie OSOZ.pl i nadaniu numeru PIN, Kartę należy przedstawiać podczas rejestracji oraz przy zgłaszaniu się do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych ZOZ w Nidzicy

+
Skip to content