PROWADZIMY NABÓR PERSONELU MEDYCZNEGO

W związku z realizacją inwestycji

 

„Rozbudowa i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK”  – RPWM.09.01.01-28-0040/17-02.

https://zoz.nidzica.pl/rozbudowa-i-doposazenie-budynku-zoz/

 

Zapraszamy do kontaktu

Lekarzy: Internistów, Geriatrów, Radiologów

(może być w trakcie specjalizacji)

oraz Pielęgniarki

 

Agnieszka Malinowska – Z-ca dyrektora ds. administracyjnych

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy

Tel. 667 99 21 71   a.malinowska@zoz.nidzica.pl

Prosimy w CV zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w obecnej i przyszłych rekrutacjach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  przez ZOZ w Nidzicy(zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)

Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych osobowych w CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ZOZ w Nidzicy.

Informacja dla kandydata do pracy

+
Skip to content