Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych

W dniach 09-11.10.2019r Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nidzicy uczestniczył w projekcie badawczym w ramach Narodowego Programu Zdrowia pt. „Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem osób przebywających w jednostkach całodobowego pobytu wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu”.

Program realizowany jest na zlecenie Ministra Zdrowia przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Badania obejmowały przeprowadzenie kompleksowych ocen sposobu żywienia, a także pomiarów antropometrycznych. Wyniki uzyskanych badań posłużą do kreowania polityki zdrowotnej kraju w tym zakresie.

 

Kierownik Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Iwona Pepłowska

specjalistka pielęgniarstwa geriatrycznego

Skip to content