Centrale monitorujące i kardiomonitory dla Oddziału Wewnętrznego

W ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w listopadzie br. Oddział Wewnętrzny naszego szpitala został wyposażony w 6 nowoczesnych kardiomonitorów oraz 2 centrale monitorujące.

Instalacja systemu pozwala personelowi medycznemu na stały monitoring funkcji życiowych pacjentów tj. 
  • EKG (elektrokardiografia) – umożliwia monitorowanie pracy serca i rozpoznanie ewentualnych chorób. Jest to możliwe dzięki rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego oraz interpretacji otrzymanych na podstawie badania wyników. Obraz badanych czynności jest widoczny w postaci krzywej EKG na monitorze urządzenia.
  • RR (częstość oddechów) – pozwala na kontrolowanie ilości oddechów na minutę. Kardiomonitor pozyskuje takie dane z pomiarów EKG bądź modułu kapnografii (CO2). Urządzenia sygnalizują wystąpienie bezdechu (APNEA).
  • HR (tętno) – funkcja umożliwiająca monitorowanie ilości uderzeń serca na minutę. Sprzęt pozyskuje informacje z pomiarów EKG, SpO2, NIBP.
  • SpO2 (saturacja) – pozwala na śledzenie poziomu wysycenia hemoglobiny tlenem. Odchylenia od normy sygnalizować mogą problemy układu oddechowego, np. niewydolność oddechową, czy niedotlenie.
  • NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi) – funkcja dedykowana jest do pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego oraz średniego. Urządzenia są zaopatrzone w funkcje pozwalającą na pomiar ręczny bądź automatyczny.

To duże ułatwienie pracy dla naszego personelu, ale przede wszystkim to poprawa bezpieczeństwa i jakości świadczeń dla Naszych Pacjentów.

Wartość zakupu 132.499,32 zł, kwota dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia 111.299,43 zł

+
Skip to content