e-Recepta i zakup sprzętu informatycznego

e-Recepta i zakup sprzętu informatycznego
ZOZ w Nidzicy od lat skutecznie wdraża kolejne etapy informatyzacji.
w związku z Zarządzeniem nr 127/2019/DEF Prezesa NFZ o przyznaniu dofinansowania dla świadczeniodawców, u których w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie została wystawiona recepta w postaci elektronicznej NFZ przyznał dofinansowanie na zakup sprzętu lub oprogramowania informatycznego.
ZOZ w Nidzicy skorzystał z dofinansowania w kwocie 14.915,94 zł i zakupił 6 zestawów komputerowych do gabinetów lekarskich.

+
Skip to content