UWAGA – jeżeli możesz – ogranicz swoje wizyty

Z uwagi na pojawienie się koronawirusa na terytorium Polski, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum korzystania z wizyt w celu uzyskania porady lekarskiej.
Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z telefonicznych porad
specjalistycznych (w tym kontynuacja zwolnienia lekarskiego) w poradniach ambulatoryjnych pod numerami telefonów:
Poradnia Chirurgiczna — 89 625 05 53
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza — 89 625 05 10
Poradnia Neurologiczna — 89 625 84 91
Poradnia Zdrowia Psychicznego — 89 625 84 90
POZOSTAŁE PORADNIE (połączenia przez rejestrację)- 89 625 05 00
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna — 89 625 05 53
(w dni codzienne po godz. 18:00, w dni wolne od pracy całodobowo)
Uwaga: Nocna i świąteczna opieka zdrowotna nie realizuje kontynuacji
zwolnień lekarskich. Po takie świadczenie możesz zgłosić się do swojego lekarza
rodzinnego — również telefonicznie.
Izba Przyjęć Szpitala — 89 625 05 18
Inne numery telefonów oraz kontakty na stronie internetowej ZOZ Nidzica
https://zoz.nidzica.pl

Skip to content