UWAGA – odwołujemy planowe hospitalizacje i wizyty w poradniach ambulatoryjnych

Zgodnie z zaleceniami Centrali NFZ, w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COVID-19, ograniczamy do niezbędnego minimum udzielania świadczeń wykonywanych planowo, lub zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

W związku z powyższym wszystkie możliwe wizyty zostają odwołane i przeniesione na terminy późniejsze.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REHABILITACJI

Od 17 marca 2020r. do odwołania czynny będzie tylko Dział Fizjoterapii w lokalizacji Przychodnia Obwodowa w Nidzicy, ul. Traugutta 13.
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej w lokalizacji – Szpital ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25 – będzie nieczynny – do odwołania.

Dziękujemy wszystkim Pacjentom, którzy wykazują zrozumienie – to dla nas duże wsparcie.

Skip to content