Szpital Przyjazny Dziecku

ZOZ uczestniczy w Programie „Szpital Przyjazny Dziecku” i w ramach tego programu prowadzimy monitoring karmienia piersią polegający m.in. na edukacji Pacjentek w zakresie karmienia piersią, pielęgnacji noworodka.

Od 1998 roku wypełniamy wszystkie 10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią, które stanowią podstawę całej inicjatywy.

 

 1. Sporządzić na piśmie zasady postępowania, sprzyjające karmieniu piersią i zapoznać z nimi cały personel.

  Opracowaliśmy szczegółowe zasady postępowania wobec matki i jej dziecka w zakresie opieki przedporodowej, śródporodowej i poporodowej zgodnie z ogólnymi zasadami, uwzględniając specyfikę naszego ZOZ. Zasady te stanowią podstawę szkoleń personelu w zakresie realizacji Programu od przyjecia Pacjentki w Poradni Ginekologiczno-Położniczej poprzez Szkołę Rodzenia, pobyt w Oddziale aż do współpracy z grupami wsparcia po wypisie.

 2. Przeszkolić wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady.

  Personel ZOZ został przeszkolony w zakresie realizacji programu w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. W rocznym planie szkoleń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Pediatrycznego znajdują się szkolenia przypominające. Każdy z pracowników posiada zaświadczenie o przebytym szkoleniu, zna i realizuje zasady w codziennej pracy.

 3. Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach z karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia.

  Personel ZOZ prowadzi edukację matek w zakresie korzyści z karmienia piersią na każdym etapie opieki. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym dostępne są zebrane w katalog (na każdej sali) oraz umieszczone na tablicach informacyjnych zalety karmienia piersią oraz wszelkie informacje w tym zakresie.

  Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107

  Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
  Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
 4. Pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią do dwóch godzin po urodzeniu dziecka. Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
  Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
  Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
 5. Praktycznie nauczyć matki (zademonstrować) jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację, nawet jeśli będą oddzielone od noworodków.
 6. Nie dokarmiać i nie dopajać noworodków niczym poza pokarmem kobiecym z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych. Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
  Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
  Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
 7. Stosować system rooming-in umożliwiający matce przebywanie w pokoju razem z dzieckiem od urodzenia i przez całą dobę. Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
  Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
  Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
 8. Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie. Warning: Undefined variable $SLGF_Hover_Color in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 107
  Warning: Undefined variable $SLGF_Show_Gallery_Title in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 204
  Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in /usr/home/zoz/domains/zoz.nidzica.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox-gallery/simple-lightbox-slider-shortcode.php on line 221
 9. Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.

  Na oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pediatrycznym nie ma na wyposażeniu smoczków i butelek. Do dokarmiania stosujemy kieliszek, pipetkę lub strzykawkę. Personel zna i stosuje takie metody dokarmiania oraz szkoli w tym zakresie matki. W ZOZ obowiązuje całkowity zakaz reklamowania artykułów służących do karmienia sztucznego.

 10. Angażować się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierować do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala lub będące pod opieką przychodni.

  Personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach własnej inicjatywy zorganizował grupę wsparcia dla matek karmiących. Wszystkie matki w dniu wypisu otrzymują ulotkę informacyjną z danymi telefonicznymi do członków grupy wsparcia. Personel Oddziału udziela całodobowo informacji w zakresie problemów w połogu.

Skip to content