Harmonogram wsparcia

DataOpis 

20/12/2019

Działania informacyjno-edukacyjne:
Termin: 20.12.2019-29.09.202

W pierwszym etapie realizacji programu polityki zdrowotnej zostały przygotowane materiały informacyjno-promocyjne (m.in. plakaty, informacja na stronie internetowej).

W dniu 20.12.2019 gminy powiatu nidzickiego, lokalne ośrodki kultury, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, lokalne parafie, GCKiS Kozłowo, PCPR Nidzica, placówki współpracujące z beneficjentem w ramach rozpowszechniania informacji o projekcie: PSOUU Koło w Nidzicy oraz NZPOZ i MP „PANACEUM” S.C., oraz kluczowi pracodawcy powiatu,

zostali poinformowani o podpisaniu przez ZOZ w Nidzicy umowy o dofinansowanie oraz realizacji Projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”.

Celem tych działań było poinformowanie szerokiej grupy odbiorców powiatu nidzickiego o projekcie oraz dotarcie do potencjalnych uczestników, jak również zachęcanie ich do udziału w projekcie w zakresie skorzystania z:

  • konsultacji z lekarzem / fizjoterapeutą,

  • turnusu rehabilitacyjnego,

  • działań edukacji prozdrowotnej w zakresie schorzeń kręgosłupa i układu ruchu.

W trakcie tego etapu zostanie zorganizowana seria spotkań edukacyjnych w różnych miejscowościach na terenie powiatu nidzickiego:

  • gminy miejsko – wiejskiej Nidzica,

  • gminy wiejskiej Janowiec Kościelny,

  • gminy wiejskiej Kozłowo,

  • gminy wiejskiej Janowo,

oraz dodatkowo w dwóch miejscowościach poza powiatem nidzickim: Pisz i Szczytno, w celu rozszerzenia procesu edukacji zdrowotnej na inne obszary województwa warm.-maz.

Pierwszy wykład szkoleniowy w zakresie programu polityki zdrowotnej uwzględniający działania zdrowotne dot. schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu, zaplanowano dnia: 28.02.2020 w siedzibie ZOZ w Nidzicy w godz. 16.00-18.00, ul. Mickiewicza 23.

ZAPISY W PUNKCIE: ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13 – 100 Nidzica, tel. 89 625 05 35, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl.

Dokładne terminy wsparcia w ramach działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie programu polityki zdrowotnej, będą uzupełniane na bieżąco w Szczegółowym harmonogramie wsparcia w ramach Projektu.

Serdecznie zapraszamy chętnych:

– osoby aktywne zawodowo w wieku: Kobiety 18-59 lat, Mężczyźni 18-64 lata, zamieszkujący obszar powiatu nidzickiego. Udział wg kolejności zgłoszeń, kwalifikowalności uczestników oraz wytycznych rekrutacyjnych.

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdów w ramach udziału w interwencjach programu, oraz opieki nad osobą niesamodzielną.

Materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa i narządów ruchu

do pobrania tutaj

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj

18/02/2020

Proces kwalifikacyjny, poprzedzony rekrutacją uczestników, i terapia indywidualna:

Termin: 18.02.2020 – 29.09.2021

Konsultacje, badania i zabiegi terapeutyczne odbywać się będą pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego, lekarzy ortopedii i rehabilitacji oraz fizjoterapeutów.

Konsultacje i badania będzie można wykonać w: ZOZ w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Działania terapeutyczne odbywać się będą w: ZOZ w Nidzicy, Dział Fizjoterapii, ul. Traugutta 13, oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, ul. Mickiewicza 25.

Dokładne terminy wsparcia w ramach procesu kwalifikacyjnego oraz terapii indywidualnej w zakresie programu polityki zdrowotnej, uzależnione są od postępu procesu rekrutacyjnego. Będą uzupełniane na bieżąco w Szczegółowym harmonogramie wsparcia w ramach Projektu.

ZAPISY W PUNKCIE: ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13 – 100 Nidzica, tel. 89 625 05 35, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl.

Serdecznie zapraszamy chętnych:

– osoby aktywne zawodowo w wieku: Kobiety 50-59 lat, Mężczyźni 50-64 lata, zamieszkujący obszar powiatu nidzickiego. Udział wg kolejności zgłoszeń, kwalifikowalności uczestników oraz wytycznych rekrutacyjnych.

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdów w ramach udziału w interwencjach programu, oraz opieki nad osobą niesamodzielną.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj

   

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach Projektu DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

03.10.2020, godz. 10.00-12.00 Gminny Ośrodek Kultury w Janowie
ul.Przasnyska 51 13-113 Janowo
03.10.2020, godz. 14.00-16.00Samorządowy Ośrodek Kultury
Janowiec Kościelny 148
13-111 Janowiec Kościelny
17.10.2020, godz. 10.00-12.00 ODWOŁANYGminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie ul. Nidzicka 31
13-124 Kozłowo
28.02.2020, godz. 16.00-18.00Sala konferencyjna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nidzicy Ul. Mickiewicza 23

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE

24.04.2021, godz. 10.00-12.00; 12.00 -14.00 – platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników) – ODWOŁANE

08.05.2021, godz. 10.00-12.00 – dedykowany mieszkańcom Gminy Nidzica DATA: od 08.05.2021 r. 10:00 do: 08.05.2021 r. 12:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

19.05.2021, godz.  17.00-19.00 – dedykowany mieszkańcom Gminy Kozłowo DATA: od 19.05.2021 r. 17:00 do: 19.05.2021 r. 19:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

25.05.2021, godz. 13.00-15.00 – dedykowany mieszkańcom Gminy Janowo DATA: od 25.05.2021 r. 13:00 do: 25.05.2021 r. 15:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

27.05.2021, godz. 13.00-15.00 – dedykowany mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny DATA: od 27.05.2021 r. 13:00 do: 27.05.2021 r. 15:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

12.06.2021, godz. 10.00-12.00 dedykowany mieszkańcom Gminy Nidzica DATA: od 12.06.2021 r. 10:00 do: 12.06.2021 r. 12:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

15.06.2021, godz. 13.00-15.00 dedykowany mieszkańcom Gminy Janowo DATA: od 15.06.2021 r. 13:00 do: 15.06.2021 r. 15:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

16.06.2021, godz. 13.00-15.00  dedykowany mieszkańcom Gminy Janowiec Kościelny DATA: od 16.06.2021 r. 13:00 do: 16.06.2021 r. 15:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

22.06.2021, godz. 13.00-15.00  dedykowany mieszkańcom Gminy Kozłowo DATA: od 22.06.2021 r. 13:00 do: 22.06.2021 r. 15:00 platforma webinarowa (link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

27.07.2021, godz. 13.00-15.00 platforma webinarowa ClickMeeting dla mieszkańców Pisza / Szczytna – odwołane

19.07.2021, godz. 13.00-15.00 platforma webinarowa ClickMeeting dla mieszkańców Pisza / Szczytna- odwołane

07.09.2021, godz. 13.00-15.00 – platforma webinarowa ClickMeeting

11.09.2021, godz. 10.00-12.00 – platforma webinarowa ClickMeeting

18.09.2021, godz. 10.00-12.00 – platforma webinarowa ClickMeeting

link do spotkania online zostanie przesłany do zgłoszonych uczestników)https://zoznidzica.clickmeeting.com/

TERAPIA INDYWIDUALNA UCZESTNIKÓW/ PROCES KWALIFIKACYJNY UCZESTNIKÓW

02.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

03.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

04.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

05.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

06.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

09.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

10.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

11.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

12.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

13.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

16.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

17.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

18.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

19.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

20.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

23.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

24.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

25.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

26.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

27.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

30.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

31.08.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

01.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

02.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

03.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

06.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

07.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

08.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

09.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

10.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

13.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

14.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

15.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

16.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

17.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

20.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

21.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

22.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

23.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

24.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

27.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

28.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

29.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

30.09.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

01.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

02.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

04.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

07.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

08.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

09.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

10.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

11.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

14.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

15.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

16.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

17.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

18.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

21.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

22.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

23.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

24.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

25.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

28.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

29.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

30.06.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

01.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

02.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

05.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

06.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

07.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

08.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

09.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

12.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

13.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

14.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

15.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

16.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

19.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

20.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

21.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

22.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

23.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

26.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

27.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

28.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

29.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

30.07.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

04.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

05.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

06.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

07.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

10.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

11.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

12.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

13.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

14.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

17.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

18.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

19.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

20.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

21.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

24.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

25.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

26.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

27.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

28.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

31.05.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

01.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

02.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

06.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

07.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

08.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

09.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

12.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

13.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

14.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

15.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

16.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

19.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

20.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

21.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

22.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

23.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

26.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

27.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

28.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

29.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

30.04.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13


01.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

02.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

03.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

04.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

05.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

 

08.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

09.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

10.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

11.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

12.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

 

15.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

16.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

17.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

18.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

19.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

 

22.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

23.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

24.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

25.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

26.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

 

29.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

30.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

31.03.2021, godz. 07.30-18.00 – ZOZ w Nidzicy, DzF / ORD ul. Traugutta 13

 

01.02.2021, godz. 07.30-18.00
02.02.2021, godz. 07.30-18.00
03.02.2021, godz. 07.30-18.00
04.02.2021, godz. 07.30-18.00
05.02.2021, godz. 07.30-18.00
08.02.2021, godz. 07.30-18.00
09.02.2021, godz. 07.30-18.00
10.02.2021, godz. 07.30-18.00
11.02.2021, godz. 07.30-18.00
12.02.2021, godz. 07.30-18.00
15.02.2021, godz. 07.30-18.00
16.02.2021, godz. 07.30-18.00
17.02.2021, godz. 07.30-18.00
18.02.2021, godz. 07.30-18.00
19.02.2021, godz. 07.30-18.00
22.02.2021, godz. 07.30-18.00
23.02.2021, godz. 07.30-18.00
24.02.2021, godz. 07.30-18.00
25.02.2021, godz. 07.30-18.00
26.02.2021, godz. 07.30-18.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
Dział Fizjoterapii
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Traugutta 13
04.01.2021, godz. 07.30-18.00
05.01.2021, godz. 07.30-18.00
07.01.2021, godz. 07.30-18.00
08.01.2021, godz. 07.30-18.00
11.01.2021, godz. 07.30-18.00
12.01.2021, godz. 07.30-18.00
13.01.2021, godz. 07.30-18.00
14.01.2021, godz. 07.30-18.00
15.01.2021, godz. 07.30-18.00
18.01.2021, godz. 07.30-18.00
19.01.2021, godz. 07.30-18.00
20.01.2021, godz. 07.30-18.00
21.01.2021, godz. 07.30-18.00
22.01.2021, godz. 07.30-18.00
25.01.2021, godz. 07.30-18.00
26.01.2021, godz. 07.30-18.00
27.01.2021, godz. 07.30-18.00
28.01.2021, godz. 07.30-18.00
29.01.2021, godz. 07.30-18.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
Dział Fizjoterapii
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Traugutta 13
01.12.2020, godz. 07.30-18.00
02.12.2020, godz. 07.30-18.00
03.12.2020, godz. 07.30-18.00
04.12.2020, godz. 07.30-18.00
07.12.2020, godz. 07.30-18.00
08.12.2020, godz. 07.30-18.00
09.12.2020, godz. 07.30-18.00
10.12.2020, godz. 07.30-18.00
11.12.2020, godz. 07.30-18.00
14.12.2020, godz. 07.30-18.00
15.12.2020, godz. 07.30-18.00
16.12.2020, godz. 07.30-18.00
17.12.2020, godz. 07.30-18.00
18.12.2020, godz. 07.30-18.00
21.12.2020, godz. 07.30-18.00
22.12.2020, godz. 07.30-18.00
23.12.2020, godz. 07.30-18.00
28.12.2020, godz. 07.30-18.00
29.12.2020, godz. 07.30-18.00
30.12.2020, godz. 07.30-18.00
31.12.2020, godz. 07.30-18.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
Dział Fizjoterapii
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Traugutta 13

26.10.2020, godz. 07.30-18.00

27.10.2020, godz. 07.30-18.00

28.10.2020, godz. 07.30-18.00

29.10.2020, godz. 07.30-18.00

30.10.2020, godz. 07.30-18.00

02.11.2020, godz. 07.30-18.00

03.11.2020, godz. 07.30-18.00

04.11.2020, godz. 07.30-18.00

05.11.2020, godz. 07.30-18.00

06.11.2020, godz. 07.30-18.00

09.11.2020, godz. 07.30-18.00

10.11.2020, godz. 07.30-18.00

11.11.2020, godz. 07.30-18.00

12.11.2020, godz. 07.30-18.00

13.11.2020, godz. 07.30-18.00

16.11.2020, godz. 07.30-18.00

17.11.2020, godz. 07.30-18.00

18.11.2020, godz. 07.30-18.00

19.11.2020, godz. 07.30-18.00

20.11.2020, godz. 07.30-18.00

23.11.2020, godz. 07.30-18.00

22.11.2020, godz. 07.30-18.00

25.11.2020, godz. 07.30-18.00

26.11.2020, godz. 07.30-18.00

27.11.2020, godz. 07.30-18.00

30.11.2020, godz. 07.30-18.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Dział Fizjoterapii

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

ul. Traugutta 13

12.10.2020, godz. 07.30-18.00

13.10.2020, godz. 07.30-15.00

14.10.2020, godz. 07.30-18.00

15.10.2020, godz. 07.30-15.00

16.10.2020, godz. 07.30-15.00

19.10.2020, godz. 07.30-18.00

20.10.2020, godz. 07.30-15.00

21.10.2020, godz. 07.30-18.00

22.10.2020, godz. 07.30-15.00

23.10.2020, godz. 07.30-15.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Dział Fizjoterapii

ul. Traugutta 13

12.10.2020, godz. 08.00-18.00

13.10.2020, godz. 08.00-18.00

14.10.2020, godz. 08.00-18.00

15.10.2020, godz. 08.00-18.00

16.10.2020, godz. 08.00-18.00

19.10.2020, godz. 08.00-18.00

20.10.2020, godz. 08.00-18.00

21.10.2020, godz. 08.00-18.00

22.10.2020, godz. 08.00-18.00

23.10.2020, godz. 08.00-18.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

ul. Mickiewicza 25

28.09.2020, godz. 07.30-18.00
29.09.2020, godz. 07.30-15.00
30.09.2020, godz. 07.30-18.00
01.10.2020, godz. 07.30-15.00
02.10.2020, godz. 07.30-15.00
05.10.2020, godz. 07.30-18.00
06.10.2020, godz. 07.30-15.00
07.10.2020, godz. 07.30-18.00
08.10.2020, godz. 07.30-15.00
09.10.2020, godz. 07.30-15.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
Dział Fizjoterapii
ul. Traugutta 13
28.09.2020, godz. 08.00-18.00
29.09.2020, godz. 08.00-18.00
30.09.2020, godz. 08.00-18.00
01.10.2020, godz. 08.00-18.00
02.10.2020, godz. 08.00-18.00
05.10.2020, godz. 08.00-18.00
06.10.2020, godz. 08.00-18.00
07.10.2020, godz. 08.00-18.00
08.10.2020, godz. 08.00-18.00
09.10.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
ul. Mickiewicza 25
14.09.2020, godz. 07.30-18.00
15.09.2020, godz. 07.30-15.00
16.09.2020, godz. 07.30-18.00
17.09.2020, godz. 07.30-15.00
18.09.2020, godz. 07.30-15.00
21.09.2020, godz. 07.30-18.00
22.09.2020, godz. 07.30-15.00
23.09.2020, godz. 07.30-18.00
24.09.2020, godz. 07.30-15.00
25.09.2020, godz. 07.30-15.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
12.09.2020, godz. 09.00-15.00
14.09.2020, godz. 08.00-18.00
15.09.2020, godz. 08.00-18.00
16.09.2020, godz. 08.00-18.00
17.09.2020, godz. 08.00-18.00
18.09.2020, godz. 08.00-18.00
21.09.2020, godz. 08.00-18.00
22.09.2020, godz. 08.00-18.00
23.09.2020, godz. 08.00-18.00
24.09.2020, godz. 08.00-18.00
25.09.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
31.08.2020, godz. 07.30-18.00
01.09.2020, godz. 07.30-15.00
02.09.2020, godz.07.30-18.00
03.09.2020, godz. 07.30-15.00
04.09.2020, godz. 07.30-15.00
07.09.2020, godz. 08.00-18.00
08.09.2020, godz. 08.00-15.00
09.09.2020, godz. 08.00-18.00
10.09.2020, godz. 08.00-15.00
11.09.2020, godz. 08.00-15.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
31.08.2020, godz. 08.00-18.00
01.09.2020, godz. 08.00-18.00
02.09.2020, godz. 08.00-18.00
03.09.2020, godz. 08.00-18.00
04.09.2020, godz. 08.00-18.00
07.09.2020, godz. 08.00-18.00
08.09.2020, godz. 08.00-18.00
09.09.2020, godz. 08.00-18.00
10.09.2020, godz. 08.00-18.00
11.09.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
24.08.2020, godz. 07.30-17.00
25.08.2020, godz. 07.30-17.00
26.08.2020, godz.07.30-17.00
27.08.2020, godz. 07.30-17.00
28.08.2020, godz. 07.30-17.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
24.08.2020, godz. 08.00-18.00
25.08.2020, godz. 08.00-18.00
26.08.2020, godz. 08.00-18.00
27.08.2020, godz. 08.00-18.00
28.08.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
17.08.2020, godz. 08.00-18.00
18.08.2020, godz. 08.00-17.00
19.08.2020, godz.08.00-18.00
20.08.2020, godz. 08.00-17.00
21.08.2020, godz. 08.00-16.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
17.08.2020, godz. 08.00-18.00
18.08.2020, godz. 08.00-18.00
19.08.2020, godz. 08.00-18.00
20.08.2020, godz. 08.00-18.00
21.08.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
10.08.2020, godz. 07.30-18.00
11.08.2020, godz. 07.30-16.00
 12.08.2020, godz.07.30-18.00
 13.08.2020, godz. 07.30-16.00
 14.08.2020, godz. 07.30-16.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
10.08.2020, godz. 08.00-18.00
11.08.2020, godz. 08.00-18.00
12.08.2020, godz. 08.00-18.00
13.08.2020, godz. 08.00-18.00
14.08.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
03.08.2020, godz. 07.30-18.00
04.08.2020, godz. 07.30-16.00
 05.08.2020, godz.07.30-18.00
 06.08.2020, godz. 07.30-16.00
 07.08.2020, godz. 07.30-17.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13

03.08.2020, godz. 07.30-18.00

04.08.2020, godz. 08.00-18.00
05.08.2020, godz. 08.00-18.00
06.08.2020, godz. 08.00-18.00
07.08.2020, godz. 08.00-18.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
27.07.2020, godz. 08.00-18.00
28.07.2020, godz. 08.00-18.00
29.07.2020, godz. 08.00-18.00
30.07.2020, godz. 08.00-18.00
31.07.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
27.07.2020, godz. 08.00-18.00
28.07.2020, godz. 08.00-16.30
29.07.2020, godz.08.00-18.00
30.07.2020, godz. 08.00-16.30
31.07.2020, godz. 08.00-17.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
20.07.2020, godz. 08.00-18.00
21.07.2020, godz. 08.00-18.00
22.07.2020, godz. 08.00-18.00
23.07.2020, godz. 08.00-18.00
24.07.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
20.07.2020, godz. 08.00-18.00
21.07.2020, godz. 08.00-16.30
22.07.2020, godz.08.00-18.00
23.07.2020, godz. 08.00-16.30
24.07.2020, godz. 08.00–16.30
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
13.07.2020, godz. 08.00-18.00
14.07.2020, godz. 08.00-18.00
15.07.2020, godz. 08.00-18.00
16.07.2020, godz. 08.00-18.00
17.07.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
13.07.2020, godz. 08.00-18.00
14.07.2020, godz. 08.00-17.00
15.07.2020, godz.08.00-18.00
16.07.2020, godz. 08.00-17.00
17.07.2020, godz. 08.00–18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
01.07.2020, godz. 08.00-17.00
02.07.2020, godz. 08.00-18.00
03.07.2020, godz. 08.00-18.00
06.07.2020, godz. 08.00-18.00
07.07.2020, godz. 08.00-18.00
08.07.2020, godz. 08.00-18.00
09.07.2020, godz. 08.00-18.00
10.07.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
02.07.2020, godz. 08.00-18.00
03.07.2020, godz. 08.00-18.00
06.07.2020, godz. 08.00-18.00
07.07.2020, godz. 08.00-18.00
08.07.2020, godz. 08.00-18.00
09.07.2020, godz. 08.00-18.00
10.07.2020, godz. 08.00-18.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13

PROCES KWALIFIKACYJNY UCZESTNIKÓW

02.07.2020, godz. 08.00-18.00
03.07.2020, godz. 08.00-17.00
06.07.2020, godz. 08.00-16.00
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25

23.06.2020, godz. 9.00-12.00
24.06.2020, godz. 10.00-13.00.
26.06.2020, godz. 11.00-15.00
29.06.2020, godz. 08.00-16.00 8.00-12.00

30.06.2020, godz. 8.00-12.00
01.07.2020, godz. 8.00-15.00

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Poradnia Konsultacyjna p. 125 ul. Mickiewicza 25
12.03.2020, godz. 12.00-17.48
13.03.2020, godz. 12.00-17.48
17.03.2020, godz. 8.00-14.00 ODWOŁANE (covid-19)
18.03.2020, godz. 9.00-14.00 ODWOŁANE (covid-19)
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25 Poradnia konsultacyjna pokój 125 pierwsze piętro

+
Skip to content