Harmonogram wsparcia

Data Opis 

20/12/2019

Działania informacyjno-edukacyjne:
Termin: 20.12.2019-29.09.202

W pierwszym etapie realizacji programu polityki zdrowotnej zostały przygotowane materiały informacyjno-promocyjne (m.in. plakaty, informacja na stronie internetowej).

W dniu 20.12.2019 gminy powiatu nidzickiego, lokalne ośrodki kultury, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, lokalne parafie, GCKiS Kozłowo, PCPR Nidzica, placówki współpracujące z beneficjentem w ramach rozpowszechniania informacji o projekcie: PSOUU Koło w Nidzicy oraz NZPOZ i MP „PANACEUM” S.C., oraz kluczowi pracodawcy powiatu,

zostali poinformowani o podpisaniu przez ZOZ w Nidzicy umowy o dofinansowanie oraz realizacji Projektu pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”.

Celem tych działań było poinformowanie szerokiej grupy odbiorców powiatu nidzickiego o projekcie oraz dotarcie do potencjalnych uczestników, jak również zachęcanie ich do udziału w projekcie w zakresie skorzystania z:

  • konsultacji z lekarzem / fizjoterapeutą,

  • turnusu rehabilitacyjnego,

  • działań edukacji prozdrowotnej w zakresie schorzeń kręgosłupa i układu ruchu.

W trakcie tego etapu zostanie zorganizowana seria spotkań edukacyjnych w różnych miejscowościach na terenie powiatu nidzickiego:

  • gminy miejsko – wiejskiej Nidzica,

  • gminy wiejskiej Janowiec Kościelny,

  • gminy wiejskiej Kozłowo,

  • gminy wiejskiej Janowo,

oraz dodatkowo w dwóch miejscowościach poza powiatem nidzickim: Pisz i Szczytno, w celu rozszerzenia procesu edukacji zdrowotnej na inne obszary województwa warm.-maz.

Pierwszy wykład szkoleniowy w zakresie programu polityki zdrowotnej uwzględniający działania zdrowotne dot. schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu, zaplanowano dnia: 28.02.2020 w siedzibie ZOZ w Nidzicy w godz. 16.00-18.00, ul. Mickiewicza 23.

ZAPISY W PUNKCIE: ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13 – 100 Nidzica, tel. 89 625 05 35, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl.

Dokładne terminy wsparcia w ramach działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie programu polityki zdrowotnej, będą uzupełniane na bieżąco w Szczegółowym harmonogramie wsparcia w ramach Projektu.

Serdecznie zapraszamy chętnych:

– osoby aktywne zawodowo w wieku: Kobiety 18-59 lat, Mężczyźni 18-64 lata, zamieszkujący obszar powiatu nidzickiego. Udział wg kolejności zgłoszeń, kwalifikowalności uczestników oraz wytycznych rekrutacyjnych.

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdów w ramach udziału w interwencjach programu, oraz opieki nad osobą niesamodzielną.

Materiały edukacyjne w zakresie profilaktyki chorób kręgosłupa i narządów ruchu

do pobrania tutaj

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj

18/02/2020

Proces kwalifikacyjny, poprzedzony rekrutacją uczestników, i terapia indywidualna:

Termin: 18.02.2020 – 29.09.2021

Konsultacje, badania i zabiegi terapeutyczne odbywać się będą pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego, lekarzy ortopedii i rehabilitacji oraz fizjoterapeutów.

Konsultacje i badania będzie można wykonać w: ZOZ w Nidzicy, ul. Traugutta 13.

Działania terapeutyczne odbywać się będą w: ZOZ w Nidzicy, Dział Fizjoterapii, ul. Traugutta 13, oraz Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, ul. Mickiewicza 25.

Dokładne terminy wsparcia w ramach procesu kwalifikacyjnego oraz terapii indywidualnej w zakresie programu polityki zdrowotnej, uzależnione są od postępu procesu rekrutacyjnego. Będą uzupełniane na bieżąco w Szczegółowym harmonogramie wsparcia w ramach Projektu.

ZAPISY W PUNKCIE: ZOZ w Nidzicy, ul. Mickiewicza 23, 13 – 100 Nidzica, tel. 89 625 05 35, e-mail: szpital@zoz.nidzica.pl.

Serdecznie zapraszamy chętnych:

– osoby aktywne zawodowo w wieku: Kobiety 50-59 lat, Mężczyźni 50-64 lata, zamieszkujący obszar powiatu nidzickiego. Udział wg kolejności zgłoszeń, kwalifikowalności uczestników oraz wytycznych rekrutacyjnych.

Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość zwrotu kosztów dojazdów w ramach udziału w interwencjach programu, oraz opieki nad osobą niesamodzielną.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania tutaj

   

Szczegółowy harmonogram wsparcia w ramach Projektu DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

03.10.2020, godz. 10.00-12.00

Gminny Ośrodek Kultury w Janowie

ul.Przasnyska 51 13-113 Janowo
10.10.2020, godz. 10.00-12.00 Samorządowy Ośrodek Kultury
Janowiec Kościelny 148
13-111 Janowiec Kościelny
17.10.2020, godz. 10.00-12.00 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kozłowie ul. Nidzicka 31
13-124 Kozłowo

TERAPIA INDYWIDUALNA UCZESTNIKÓW/ PROCES KWALIFIKACYJNY UCZESTNIKÓW

14.09.2020, godz. 07.30-18.00 15.09.2020, godz. 07.30-15.00 16.09.2020, godz. 07.30-18.00 17.09.2020, godz. 07.30-15.00 18.09.2020, godz. 07.30-15.00 21.09.2020, godz. 07.30-18.00 22.09.2020, godz. 07.30-15.00 23.09.2020, godz. 07.30-18.00 24.09.2020, godz. 07.30-15.00 25.09.2020, godz. 07.30-15.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
12.09.2020, godz. 09.00-15.00 14.09.2020, godz. 08.00-18.00 15.09.2020, godz. 08.00-18.00 16.09.2020, godz. 08.00-18.00 17.09.2020, godz. 08.00-18.00 18.09.2020, godz. 08.00-18.00 21.09.2020, godz. 08.00-18.00 22.09.2020, godz. 08.00-18.00 23.09.2020, godz. 08.00-18.00 24.09.2020, godz. 08.00-18.00 25.09.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
31.08.2020, godz. 07.30-18.00 01.09.2020, godz. 07.30-15.00 02.09.2020, godz.07.30-18.00 03.09.2020, godz. 07.30-15.00 04.09.2020, godz. 07.30-15.00 07.09.2020, godz. 08.00-18.00 08.09.2020, godz. 08.00-15.00 09.09.2020, godz. 08.00-18.00 10.09.2020, godz. 08.00-15.00 11.09.2020, godz. 08.00-15.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
31.08.2020, godz. 08.00-18.00 01.09.2020, godz. 08.00-18.00 02.09.2020, godz. 08.00-18.00 03.09.2020, godz. 08.00-18.00 04.09.2020, godz. 08.00-18.00 07.09.2020, godz. 08.00-18.00 08.09.2020, godz. 08.00-18.00 09.09.2020, godz. 08.00-18.00 10.09.2020, godz. 08.00-18.00 11.09.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
24.08.2020, godz. 07.30-17.00 25.08.2020, godz. 07.30-17.00 26.08.2020, godz.07.30-17.00 27.08.2020, godz. 07.30-17.00 28.08.2020, godz. 07.30-17.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
24.08.2020, godz. 08.00-18.00 25.08.2020, godz. 08.00-18.00 26.08.2020, godz. 08.00-18.00 27.08.2020, godz. 08.00-18.00 28.08.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
17.08.2020, godz. 08.00-18.00 18.08.2020, godz. 08.00-17.00 19.08.2020, godz.08.00-18.00 20.08.2020, godz. 08.00-17.00 21.08.2020, godz. 08.00-16.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
17.08.2020, godz. 08.00-18.00 18.08.2020, godz. 08.00-18.00 19.08.2020, godz. 08.00-18.00 20.08.2020, godz. 08.00-18.00 21.08.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
27.07.2020, godz. 08.00-18.00 28.07.2020, godz. 08.00-18.00 29.07.2020, godz. 08.00-18.00 30.07.2020, godz. 08.00-18.00 31.07.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
27.07.2020, godz. 08.00-18.00 28.07.2020, godz. 08.00-16.30 29.07.2020, godz.08.00-18.00 30.07.2020, godz. 08.00-16.30 31.07.2020, godz. 08.00-17.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
20.07.2020, godz. 08.00-18.00 21.07.2020, godz. 08.00-18.00 22.07.2020, godz. 08.00-18.00 23.07.2020, godz. 08.00-18.00 24.07.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
20.07.2020, godz. 08.00-18.00 21.07.2020, godz. 08.00-16.30 22.07.2020, godz.08.00-18.00 23.07.2020, godz. 08.00-16.30 24.07.2020, godz. 08.00–16.30 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
20.07.2020, godz. 08.00-18.00 21.07.2020, godz. 08.00-18.00 22.07.2020, godz. 08.00-18.00 23.07.2020, godz. 08.00-18.00 24.07.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
20.07.2020, godz. 08.00-18.00 21.07.2020, godz. 08.00-16.30 22.07.2020, godz.08.00-18.00 23.07.2020, godz. 08.00-16.30 24.07.2020, godz. 08.00–16.30 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
13.07.2020, godz. 08.00-18.00 14.07.2020, godz. 08.00-18.00 15.07.2020, godz. 08.00-18.00 16.07.2020, godz. 08.00-18.00 17.07.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
3.07.2020, godz. 08.00-18.00 14.07.2020, godz. 08.00-17.00 15.07.2020, godz.08.00-18.00 16.07.2020, godz. 08.00-17.00 17.07.2020, godz. 08.00–18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13
01.07.2020, godz. 08.00-17.00 02.07.2020, godz. 08.00-18.00 03.07.2020, godz. 08.00-18.00 06.07.2020, godz. 08.00-18.00 07.07.2020, godz. 08.00-18.00 08.07.2020, godz. 08.00-18.00 09.07.2020, godz. 08.00-18.00 10.07.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
02.07.2020, godz. 08.00-18.00 03.07.2020, godz. 08.00-18.00 06.07.2020, godz. 08.00-18.00 07.07.2020, godz. 08.00-18.00 08.07.2020, godz. 08.00-18.00 09.07.2020, godz. 08.00-18.00 10.07.2020, godz. 08.00-18.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Dział Fizjoterapii ul. Traugutta 13

PROCES KWALIFIKACYJNY UCZESTNIKÓW

02.07.2020, godz. 08.00-10.00 13.00-16.00 03.07.2020, godz. 08.00-10.00 13.00-16.00 06.07.2020, godz. 08.00-10.00 13.00-15.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej ul. Mickiewicza 25
23.06.2020, godz. 9.00-12.00 24.06.2020, godz. 10.00-13.00 30.06.2020, godz. 8.00-12.00 01.07.2020, godz. 10.00-13.00 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Poradnia Konsultacyjna p. 125 ul. Mickiewicza 25
12.03.2020, godz. 12.00-17.00 13.03.2020, godz. 12.00-17.00 17.03.2020, godz. 8.00-14.00 ODWOŁANE
16.03.2020, godz. 9.00-14.00 ODWOŁANE
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, ul. Mickiewicza 25 Poradnia konsultacyjna pokój 125 pierwsze piętro
Skip to content