Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

header

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje projekt

pn. „Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

w dniu 30 września 2019r. została podpisana umowa na realizację ww. projektu (Nr RPWM.10.7.00-28-0006/19)

w ramach:

Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy Działania 10.07 – Aktywne starzenie się 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1.716.230,40 zł, w tym środki europejskie 1.397.796,40 zł

plakat_strona_EFS1-page-001

Informacja o zamknięciu wjazdu >> kliknij tutaj <<


Prowadzimy nabór personelu medycznego >> kliknij tutaj <<

+