Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu

header

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy realizuje projekt pn.

„Wdrożenie przez ZOZ w Nidzicy programu zdrowotnego z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu”

w dniu 30 września 2019r. została podpisana umowa na realizację ww. projektu (Nr RPWM.10.7.00-28-0006/19) w ramach: Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy Działania 10.07 – Aktywne starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 1.716.230,40 zł, w tym środki europejskie 1.397.796,40 zł

plakat_strona_EFS1-page-001

W ramach projektu mieszkańcy powiatu nidzickiego (Kobiety w wieku 50-59 lat i Mężczyźni w wieku 50-64 lat) borykający się ze schorzeniami układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej będą mogli skorzystać z bezpłatnych z zajęć z zakresu profilaktyki chorób układu mięśniowo-szkieletowego w zakresie:

  • diagnozy i porady lekarza specjalisty z zakresu ortopedii / rehabilitacji
  • indywidualnych konsultacji fizjoterapeuty
  • turnusu rehabilitacyjnego

Działaniami informacyjno-edukacyjnymi nt. profilaktyki schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu zostaną objęte: osoby aktywne zawodowo: Kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat.

Planowane efekty Projektu

Harmonogram wsparcia

Regulamin rekrutacji

 

Skip to content